jQuery(function($){ $('.logo_container a').attr('href','https://www.ccfound.com'); });
CO ODPOWIE ROSYJSKI SZPIEG? 

CO ODPOWIE ROSYJSKI SZPIEG? 

Wydawałoby się, że nic prostszego niż odpowiedzieć, gdy się wie, a jednak nie zawsze takie to proste. Co ciekawe, odpowiedź to jedynie reakcja na polecenie czy zapytanie, co wynika z definicji .Odpowiedź wcale nie musi być ubrana w słowa.  Możemy mówić o odpowiedziach...
PYTAŁ HAMLET CZACHĘ, A CZACHA NIC!

PYTAŁ HAMLET CZACHĘ, A CZACHA NIC!

Pewien mędrzec na wszystkich sympozjach, zadawał wyłącznie pytania i słuchacze myśleli, że ich lekceważy, ale gdy dotarli do domu dostrzegli, że w pytaniach mędrca kryło się wiele sensownych odpowiedzi.  Pytanie jest ważniejsze niż odpowiedź, w pytaniach masz 90...