jQuery(function($){ $('.logo_container a').attr('href','https://www.ccfound.com'); });
PYTAŁ HAMLET CZACHĘ, A CZACHA NIC!

PYTAŁ HAMLET CZACHĘ, A CZACHA NIC!

Pewien mędrzec na wszystkich sympozjach, zadawał wyłącznie pytania i słuchacze myśleli, że ich lekceważy, ale gdy dotarli do domu dostrzegli, że w pytaniach mędrca kryło się wiele sensownych odpowiedzi.  Pytanie jest ważniejsze niż odpowiedź, w pytaniach masz 90...