jQuery(function($){ $('.logo_container a').attr('href','https://www.ccfound.com'); });
Vesting – praktyka korzystna dla coina.
Tags: #ccFound
Proces vestingu jest mechanizmem podobnym do działania rezerwy banku centralnego. Im większa rezerwa, tym silniejsza jest waluta i odwrotnie, im bardziej rynek jest zalany banknotami, tym mniejsza jest ich wartość.  Właśnie per analogiam, zatrzymanie na pewien czas tokenów (uniemożliwienie sprzedaży ich na giełdach), nabija ich wartość i podnosi cenę.  Vesting stosuje się, gdy zarząd jest mocno zainteresowany wzrostem wartości tokena i zamierza intensywnie i szybko rozwijać projekt, i jest dla inwestorów niejako gwarancją, że to zaangażowanie się utrzyma.  Celem vestingu jest także ograniczanie manipulacjami ceną rynkową coina, jak w powyższym przykładzie rezerwy banku centralnego.  Chodzi o to by “nie psuć” coina poprzez obniżanie jego wartości w wyprzedaży. 

Czym jest vesting?

Vesting to proces trzymania i stopniowego uwalniania tokenów, które są przechowywane dla inwestorów, członków zespołu, doradców. Tych, którzy przyczyniają się do rozwoju projektu w czasie. 

Jest odpowiedzią na potrzebę nagrodzenia osób i podmiotów, które chcą włożyć w projekt swój czas, wysiłek i inne zasoby na wczesnym etapie jego rozwoju.

Proces vestingu jest mechanizmem podobnym do działania rezerwy banku centralnego. Im większa rezerwa, tym silniejsza jest waluta i odwrotnie, im bardziej rynek jest zalany banknotami, tym mniejsza jest ich wartość. 

Właśnie per analogiam, zatrzymanie na pewien czas tokenów (uniemożliwienie sprzedaży ich na giełdach), nabija ich wartość i podnosi cenę. 

Vesting stosuje się, gdy zarząd jest mocno zainteresowany wzrostem wartości tokena i zamierza intensywnie i szybko rozwijać projekt, i jest dla inwestorów niejako gwarancją, że to zaangażowanie się utrzyma. 

Celem vestingu jest także ograniczanie manipulacjami ceną rynkową coina, jak w powyższym przykładzie rezerwy banku centralnego. 

Chodzi o to by “nie psuć” coina poprzez obniżanie jego wartości w wyprzedaży. 

Umożliwienie sprzedaży całej puli coinów bezpośrednio po ICO prowadzi zazwyczaj do szybkiego spadku ceny coina oraz obniżenie jego wartości.

Vesting, mądrze skonstruowany pozwala firmie wejść na giełdę poprzez listing, w dobrej kondycji i dobrze do tego przygotowaną a debiut przełoży się na wzrost wartości tokenów. 

Vesting w projekcie – o czym świadczy

To czy dany projekt wprowadza vesting pokazuje wysoki stopień zaangażowania zarządu i partnerów startupu w projekt. Zapewnia bufor czasowy na stworzenie wartości oraz dostarczenie zakładanych rezultatów.

Obecnie ruch ten stanowi nie tylko dobrą praktykę, ale jest wręcz jednym z podstawowych mierników wartości projektu i jego tokenomii. 

Wprowadzając Vesting, zarząd niejako sygnalizuje, że otwarty rynek nie jest jeszcze w stanie dostrzec prawdziwego potencjału projektu i tokenu, i że ów potencjał zarząd dopiero zamierza udowodnić.

Jak długo trwa Vesting?

Nie ma tutaj jednej zasady. Przed 2016 rokiem, typowym harmonogramem nabywania uprawnień inwestorów do tokena najczęściej stanowił 24 miesiące, chociaż zdarzały się nawet vestingi 30 dniowe. Obecnie harmonogram nabywania uprawnień ustala się z reguły na okres do 48 miesięcy. 

Zdarza się, że zarządy same skracają vesting, gdyż projekt osiąga wcześniejszą dojrzałość, i wartość tokena jest już na tyle wysoka, że można bezpiecznie uwolnić go na rynek bez obaw o jego cenę i pozycję. 

Dlaczego vesting jest dziś niezbędny? 

Vesting stał się standardem dla większej części tokenów, dlatego że do ICO dołącza więcej i więcej inwestorów i funduszy inwestycyjnych, także niezwiązanych ze światem kryptowalut.

Bez Vestingu, inwestorzy spekulacyjni są w stanie załamać wartość tokena. Zabić nawet bardzo obiecujący i doskonale zarządzany projekt mający przed sobą świetlaną przyszłość, tylko po to, by uzyskać jednorazowy zysk kosztem uśmierconego projektu i jego długoterminowych inwestorów.

Rozłożenie w czasie emisji coina stabilizuje cenę i drastycznie utrudnia zadanie nieuczciwym spekulantom.

Dzięki powyższym właściwościom Vesting otwiera drogę do współpracy z funduszami Venture Capital, które wymagają zapewnianego przez Vesting bezpieczeństwa, jakie daje on zarówno im, jak i inwestorom indywidualnym.

Vesting jako część propozycji zmian w ccFOUND

W przypadku ccFOUND zapisy dotyczące ilości tokenów przechowywane są na platformie shop.ccfound.com. 

Dotychczas inwestor miał możliwość claimowania dowolnej ilości tokenów (zlecenia wypłaty ich na wskazany przez siebie adres kryptowalutowy). 

Proponowana zmiana:

W przypadku, gdy tokeny objęte są vestingiem istnieje możliwość claimowania wyłącznie określonej ilości tokenów z puli posiadanych przez inwestora. 

W ramach naszej propozycji planujemy uwalniać tokeny stopniowo, dzięki czemu z jednej strony umożliwimy inwestorom zainteresowanym sprzedażą coina obracanie nim na giełdach, ale z drugiej strony zabezpieczymy wartość tokena przed spadkiem, który mógłby nastąpić gdyby zbyt duża ilość coinów zalała rynek. 

Projekt ccFOUND w chwili obecnie jest w fazie intensywnych prac nad rozwojem portalu. Potrzebny jest nam czas, aby pokazać rynkowi, jaką wartość niesie nasze rozwiązanie, co wpłynie korzystnie na wycenę coina na rynku.

Wstępny plan uwalniana tokenów i szczegóły vestingu omówił Piotr w filmie na temat głosowania. 

voting.ccfound.com

Tamar Maciej

Did you like the article?

share:
or leave a comment